Kurs "Bezpieczeństwo w sieci" to otwarte szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z internetukomputerów i smartfonów. Kurs skierowany jest do osób dorosłych; słuchaczy CKU Koszalin, nauczycieli oraz rodziców.

W dziale znajdują się materiały dydaktyczne z jednostki modułowej Drukowanie 3D modułu Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych  prowadzonych w formie e-learningowej w ramach nauki na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym AU.28. Realizacja projektów multimedialnych w zawodzie technik fotografii i multimediów.  

Życzę owocnej nauki, Aleksandra.

Materiały dla słuchaczy kursu, wspomagające  nauczanie zagadnień informatycznych

test z zakresu ccna sem 2

Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ technik informatyk kwalifikacja EE.08