Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ technik mechanik -  Użytkowanie obrabiarek skrawających

Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ technik mechanik - operator  obrabiarek skrawających, kwalifikacja MG.19

Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ technik mechanik - kwalifikacje: 
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, 
oraz 
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Materiały pomocnicze